Aktiviteter

AKTIVITETER 2020

 

1. Fortsatt arbete för återöppnande av hela DHdJ

Vi tycker att det finns starka argument för att ta bort nedläggningshotet för Bollnäs-Furudal. Banan går att rusta upp för godstrafik i 40 km/h med 22,5 tons axeltryck för i sammanhanget blygsamt belopp enligt de professionella beräkningar som är gjorda. Vätgasdrift för lok kan om inte så lång tid ersätta fossila bränslen och även oelektrifierade banor har därmed sin självklara plats. Se också under punkt 4 nedan.

 

2. Upprustning av den yttre miljön i Göringen

Vi har fått 40 000 kronor av Riksantikvarieämbetet för arbeten på Göringens unika stationsmiljö. Det gäller plattformar, trädgård, en övergång och slipersbyten på spåren som ligger på DHdJ:s tomt. Arbetet ska vara klart och redovisat senast 31 december 2020.

 

3. Röjningstillstånd 2020

Värt enträgna arbete med att röja spåret från busk och småträd fortsätter. Den som vill vara med och röja tar kontakt med Christer Hammare på telefon 073/839 61 36. Vi kan aldrig bli för många ute på spåret och det är ett viktigt arbete där resultatet oftast syns snabbt. Vem som helst med normal fysik kan delta med hjälp av armkraft och en bra spade.

 

Årets tillstånd är klart och så snart vintern är förbi kan vi gå vidare från Voxna och österut för att så småningom möte det röjningsarbete som skett från Edsbyn och västerut. Voxna-Edsbyn är bitvis en mycket igenvuxen sträcka av DHdJ och det kommer att gå åt många arbetstimmar för att få ordning igen. Förhoppningsvis får vi också hjälp med röjning kring Freluga och också med bangårdarna i Alfta och Edsbyn.

4. Hur undviker vi nedläggning Bollnäs-Furudal?

 

Inlandsbanan AB har begärt att få ta över de två icke trafikerade tvärbanorna Jörn-Arvidsjaur och Bollnäs-Furudal. Det pågår ett mycket stort arbete som berör Inlandsbanan i sig själv (även Mora-Filipstad) och hur det ska gå till med en upprustning och i vilken takt är långt ifrån klart. Vi håller tummarna för att Bollnäs-Furudal får vara kvar som järnväg men kanske i annan regi än Trafikverkets. 

 

 

5. Reparation av Åssjöbo hållplatsstuga

 

Under 2009 flyttades den gamla hållplatskuren i Åssjöbo till Göringens stationsområde för reparation och återställande i ursprungligt skick. Den lilla byggnaden har stått i Hansjö utanför Orsa i många år och används som lekstuga. Nu är den åter vid DHdJ och är i föreningens ägo. Kuren är fint rustad utvändigt. Interiört saknas fortfarande vissa detaljer.

 

Förhoppningsvis kan vi flytta tillbaka hållplatsstugan till sin ursprungliga plats. Spårets framtid måste dock vara helt klar före flytt. Tillsvidare får huset stå kvar i Görningen.