Alfta

Alfta station

 

Stationshuset uppfördes 1898, samtidigt med ett likadant i Edsbyn. Dessa två var de största stationshusen på Dala-Hälsinglands Järnväg. Alftas stationshus var brädklätt redan från början och innehöll på 1910-talet på nedre botten expeditions- och bagagerum, två väntsalar med ett mindre damrum och på övre botten en lägenhet med fyra rum och kök.

 

År 1948 renoverades stationshuset och byggdes om. Ytterdörrarna byttes och nya ingångar till expedition och lägenhet gjordes. Plattor monterades på väggarna invändigt och biljettluckan byttes ut. Senare har även fönstren i lägenheten bytts.

 

På 1970-talet hade byggnaden förfallit och renoveringsbehovet var stort. SJ övervägde därför att riva stationshuset och ersätta det med en barack. Byggnaden användes mest för bussgods och som expedition. I början av 1980-talet var Ovanåkers kommun intresserade av att förvärva byggnaden utan att något hände. Under tiden fortsatte förfallet. Vid årsskiftet 1989-1990 kunde så äntligen kommunen köpa fastigheten, och man lät omgående bl a byta taket. Järnvägsföreningen ställde upp och målade huset utvändigt mot att få tillgång till lokaler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 1 april 1991 drog SJ in bemanningen i Alfta men bussgodset var kvar i privat regi ytterligare en tid. År 1992 köpte föreningen stationshuset av kommunen och huset renoverades invändigt också. Alfta stationshus används sedan dess som föreningslokal och där hålls normalt styrelse-, förenings- och årsmöten. Vissa utrymmen hyrs ut.

 

Den gamla bryggstugan köptes av föreningen under 2003. Den hade bland annat använts som "sommarbostad" åt stationsföreståndaren. Godsmagasin­et har privat ägare och bangårdsområdet ägs/förvaltas av Trafikverket.