Nytt kring banan

Nytt kring banan Bollnäs-Furudal(-Orsa)

 

I mitten på maj 2014 skickade Trafikverket ut ett förslag på remiss om att upphöra med underhållet mellan Bollnäs och Furudal. Trafikverket vill ta bort banan från järnvägsnätsbeskrivningen från och med 2015 och sedan ha möjlighet att fatta ett formellt nedläggningsbeslut om tre år om ingen annan förklarar sig villig att ta över.

 

Remissvaren ska vara inlämnade senast den 15 augusti och kommuner, regioner, tågföretag med flera har mycket kort tid utanför semesterperioden att reagera på förslaget. I praktiken har Bollnäs-Furudal inte underhållits nämnvärt sedan 2007. De få åtgärder som gjorts har snarast varit till hinder för fortsatt trafik. Det gäller till exempel överasfalteringen av spåret i Voxna, borttagande av vägplank och övergrusning av många övergångar.

 

Det har stått klart länge att Banverket/Trafikverket inte anser att Bollnäs-Furudal har någon plats längre i det svenska järnvägsnätet och man har inte varit villig att satsa några pengar i banan. Allt det arbete som hittills lagts ner från kommuner och andra offentliga myndigheter, företag i området med fraktbehov, järnvägsföretag och ideella krafter har fallit på hälleberget.

 

Då är det dags för en ny aktör att träda in! Inte för att rädda något hopplöst förlorat utan för att sudda ut den stora vita fläck som finns för järnvägstransporter i denna del av landet och skapa ett attraktivt trafiksystem för godstransporter.

 

Inlandsbanan AB (IBAB) har vid flera tillfällen uttalat sitt intresse för de två stängda tvärbanorna Jörn-Arvidsjaur och Bollnäs-Furudal. I detta bolag finns kunskapen både hur en järnväg av denna typ underhålls på ett kostnadseffektivt sätt och hur trafik kan bedrivas. Det är bara att för ett ögonblick tänka tanken hur det hade sett ut med trafik på räls i inlandet om IBAB inte fått chansen för drygt tjugo år sedan. Tack vare Inlandsbanan AB finns idag en expanderande person- och godstrafik på en drygt 100 mil lång bana som var så nära dödsdömd som man kan bli.

 

Dessutom har IBAB som bekant ansvaret för den västligaste delen av DHdJ mellan Furudal och Orsa. Föreningen DHdJ har tillsammans med Orsa Jernvägsförening haft många kontakter med IBAB genom åren. Nu är det skarpt läge genom Trafikverkets remiss och saken är ställd på sin spets! I första hand gäller det att uppmärksamma alla som ska svara på remissen att det finns alternativ till Trafikverket som banförvaltare!

 

En uppdatering av de upprustningsberäkningar som tidigare är gjorda ska göras. De hamnade för några år sedan på runt 50-60 miljoner för att få Bollnäs-Furudal i skick för trafik med 22,5 tons axeltryck och sth 40 km/h. Arbetat kan göras i etapper om man så vill eftersom banans status varierar en hel del. Finansieringen är som vanligt knäckfrågan.

 

Bollnäs-Orsabanan är en självklar del av "Inlandsbanesystemet" som fick sitt namn redan på 1930-talet men är lika aktuellt idag - trafik på längden på Inlandsbanan med utlöpare mot kusten här och var via tvärbanorna. En uppdatering av möjliga godsvolymer kommer också att göras.                                     

 

Dessutom kan Bollnäs-Orsa ha en mycket viktig funktion som omledningsbana vid ett trafikstopp någonstans mellan Mora och Borlänge. Moraområdet har en omfattande godstrafik på järnväg.

 

Vi återkommer med rapporter i denna ödesfråga kring Orsabanans framtid!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av de viktigaste transporterna på Bollnäs-Orsabanan skulle åter kunna blivit kalk från Kallholsfors. Nordkalk som äger bruket har också stora kalkbrott på norra Gotland. Process har pågått i Högsta Domstolen kring ny kalktäkt på Gotland eftersom den gamla nästan är slut. Inlandståget AB körde under hösten 2012 tre provtåg med kalk från Kallholsfors via Orsa och ända upp till Gällivare och LKAB. Det betyder att det åter gick kommersiell godstrafik på en del av Dala-Hälsinglands Järnväg!

 

Provtågen fortsatte även under 2013 fram till att några kalklastade vagnar spårade ur söder om Porjus. Även under 2014 kommer provtransporter att köras så att LKAB kan se att kalken från Kallholsfors som är av lite annan karaktär än Gotlandskalken fungerar i deras processer. 

 

Juni 2013 meddelade Högsta Domstolen att man upphävt Nordkalks brytningstillstånd i Bunge på Gotland. Miljövännerna hade därmed vunnit striden åtminstone tillfälligt. Hela ärendet skulle prövas på nytt så att det görs en sammanhållen tillståndsprövning av alla effekter kalkbrytningen kan ha. Den lägsta instansen meddelade efter ny prövning överraskande att brytning på Gotland var tillåtlig för såväl Nordkalk som konkurrenten Svenska Mineral AB.

 

Sista ordet är knappast sagt ännu och det lär bli överklagande upp i nästa instans. Kalktågen från Kallholsfors kommer att återupptas ända upp till Gällivare. Vecka 24/2014 var de malmvagnar som används nerhämtade från malmfälten till Östersund.