Voxna

Voxna lokstall

 

Järnvägsmiljön i Voxna har varit omfattande en gång i tiden. Idag återstår egentligen bara banmästarexpeditionen (som fungerade som stationshus en kort period), ett bostadshus av SJ-modell och ett lokstall.

 

Lokstallet i Voxna ersatte ett äldre fallfärdigt lokstall i trä. Det byggdes 1910 till en kostnad av 4500 kronor. Från början användes lokstallet av övernattande ånglok. Rälsbussarna kom till Bollnäs-Orsabanan 1935 för vissa trafikuppgifter och fick övernatta i Voxna. Det blev problem eftersom uppvärmning saknades och övernattningen upphörde. Senare förvarades träkol till gengasaggregaten på rälsbussarna under kriget.

 

Under andra världskriget ska det också ha funnits ett ånglok i stallet för påskjutning av de långa och tunga militärtågen mellan Voxna och Furudal i samband med Dalamanövern i början av 1945.

 

Under 1944 började rälsbussar åter att övernatta i Voxna. Ett pannrum byggdes och värmeledningar installerades för ett anslag på 15 000 kronor. I slutet av 1940-talet upphörde ånyo tågövernattningen i Voxna och banavdelningen tog över Voxna lokstall. Här fanns nu smedja och dressinbod en period men i takt med minskningen i tågtrafiken minskade också banunderhållet och behovet av Voxna lokstall blev litet.

 

En privatperson ville hyra lokstallet 1976 men det resulterade i ett köp året därpå och i samband med detta revs vändskivan. Föreningen Dala-Hälsinglands Järnväg köpte lokstallet 1992 och arrenderar ett markområde i närmaste omgivningen av Trafikverket.

 

Huset har genomgått en hel del renovering av tak och fönster. Det används som förvaring av diverse materiel och har återfått spåranslutning som kan användas av motordressiner via en tvär kurva.