Aktiviteter

AKTIVITETER 2017

 

 

1. Byggande av dressinbod

 

DHdJ har ju övertagit en motordressin från Inlandsbanan AB. Vi håller nu på och undersöker olika alternativ för bygge av ett garage för fordonet. Förhoppningsvis kan bygget vara klart under 2017. Vi återkommer med fler detaljer så snart planerna är färdiga!

 

 

 

2. Rustning och återupptagande av godstrafik Bollnäs-Orsa

 

Läs mer om detta på sidan om "Nytt kring banan"!

 

 

3. Röjningstillstånd 2016 och 2017

 

Värt enträgna arbete med att röja spåret från busk och småträd fortsätter. Arbetet 2016 avslutades vid Finnsbo fd banvaktsstuga en bit ovanför Voxna. Vi fortsätter nu ner mot Voxna station. Själva bangården i Voxna är bitvis svårt igenvuxen och här kommer troligen assistans av traktor att behövas om arbetet ska göras på rätt sätt. Den som vill vara med och röja tar kontakt med Christer Hammare på telefon 073/839 61 36. Vi kan aldrig bli för många ute på spåret och det är ett viktigt arbete där resultatet oftast syns snabbt. Vem som helst med normal fysik kan delta med hjälp av armkraft och en bra spade.

 

Skogsstyrelsen röjde 2014 från Granbergsbacken och ett par kilometer väster om Alfta. I ideell regi är banan nu röjd från Furudal och till strax öster om Finnsbo. Trafikverket har dessutom röjt bangårdarna i Alfta och Edsbyn under 2017.

 

Vi kommer att träffa Trafikverket i Gävle i slutet av juli bland annat för att få ett förlängt röjningstillstånd även under 2018.

 

 

4. Reparation av Åssjöbo hållplatsstuga

 

Under 2009 flyttades den gamla hållplatskuren i Åssjöbo till Göringens stationsområde för reparation och återställande i ursprungligt skick. Den lilla byggnaden har stått i Hansjö utanför Orsa i många år och används som lekstuga. Nu är den åter vid DHdJ och är i föreningens ägo. Kuren är fint rustad utvändigt. Interiört saknas fortfarande vissa detaljer.

Förhoppningsvis kan vi flytta tillbaka hållplatsstugan till sin ursprungliga plats. Spårets framtid måste dock vara helt klar före flytt. Tillsvidare får huset stå kvar i Görningen.