Aktiviteter

AKTIVITETER 2016

 

 

1. Årsmötet 2016

 

DHdJ:s årsmöte 2016 ägde rum lördagen den 19 mars på Alfta station. Styrelsen omvaldes i sin helhet - se föreningssidan. Förutom sedvanliga årsmötesförhand- lingar visades bilder från året som gått och höjdpunkten var definitivt Hilding Carlssonrälsbussens besök i Furudal sommaren 2015!

 

Årsavgiften för fullbetalande DHdJ-medlemmar är oförändrat 150 kronor. Familjemedlemmar betalar 20 kr per person.

 

Arbetet kring Orsabanans framtid fortsätter under 2016 och alla de olika aktiviteter som är på gång diskuterades på årsmötet. Vi har ännu inte fått något röjningstillstånd för 2016 - det gamla gick ut 31 december 2015.

 

Vi behöver göra insatser på lillstugan i Alfta med taknock, vindskivor och en del annat som inte håller måttet. I Görningen ska skorstenen muras färdigt under året.

 

Övertagandet av en motordressin från IBAB kommer också att ske under året - se mer under "Aktuellt".

 

Förutom vårens resa på Inlandsbanan planeras också en resa med Y7/Y8-

motorvagnar i samarbete med Orsa Jernvägsförening till hösten. Preliminärt kör vi Furudal-Sveg tur och retur och eventuellt också efter Älvdalsbanan.

 

 

 

2. Rustning och återupptagande av godstrafik Bollnäs-Orsa

 

Läs mer om detta på sidan om "Nytt kring banan"!

 

 

3. Äntligen röjningstillstånd 2016 och 2017!

 

Vi har nu fått fortsatt tillstånd från Trafikverket att röja efter banan mellan Bollnäs och

Furudal. Arbetet är redan i full gång i första hand från gränsen mellan Dalarna/Hälsing-

land och österut mot Voxna.

 

Skogsstyrelsen röjde 2014 från Granbergsbacken och ett par kilometer väster om Alfta. I ideell regi är banan röjd från gränsen Hälsingland/Dalarna (ca km 58 och till Furudal).

 

 

4. Reparation av Åssjöbo hållplatsstuga

 

Under 2009 flyttades den gamla hållplatskuren i Åssjöbo till Göringens stationsområde för reparation och återställande i ursprungligt skick. Den lilla byggnaden har stått i Hansjö utanför Orsa i många år och används som lekstuga. Nu är den åter vid DHdJ och är i föreningens ägo. Kuren är fint rustad utvändigt. Interiört saknas fortfarande vissa detaljer.

Förhoppningsvis kan vi flytta tillbaka hållplatsstugan till sin ursprungliga plats. Spårets framtid måste dock vara helt klar före flytt. Tillsvidare får huset stå kvar i Görningen.