Aktiviteter

AKTIVITETER 2018

 

1. Byggande av dressinbod

DHdJ har ju övertagit en motordressin från Inlandsbanan AB. Bygglov finns nu

för en dressinbod. Läs mer under "Aktuellt"!

 

2. Föreningens 30-årsjubileum

Läs mer även där under "Aktuellt"

 

3. Röjningstillstånd 2018

Värt enträgna arbete med att röja spåret från busk och småträd fortsätter. Den som vill vara med och röja tar kontakt med Christer Hammare på telefon 073/839 61 36. Vi kan aldrig bli för många ute på spåret och det är ett viktigt arbete där resultatet oftast syns snabbt. Vem som helst med normal fysik kan delta med hjälp av armkraft och en bra spade.

 

Skogsstyrelsen röjde 2014 från Granbergsbacken och ett par kilometer väster om Alfta. Tyvärr fortsätter det att växa men tack vare Skogsstyrelsens insatser är det ändå hanterligt än så länge. I ideell regi är banan nu röjd från Furudal och till nedre delen av Voxnabacken. Trafikverket har dessutom röjt bangårdarna i Alfta och Edsbyn under 2017.

 

I slutet av maj 2018 återstår ca 900 meter oröjd bana i Voxnabacken. Samtidigt planerar vi för röjning med hjälp av traktor på Voxna bangård. Därefter måste vi bestämma om vi ska gå vidare mot Edsbyn - ett bitvis mycket tufft röjningsarbete - eller förfina röjningen ytterligare Furudal-Voxna.

4. Hur undviker vi nedläggning Bollnäs-Furudal?

 

Inlandsbanan AB har begärt att få ta över de två icke trafikerade tvärbanorna Jörn-Arvidsjaur och Bollnäs-Furudal. Det pågår ett mycket stort arbete som berör Inlandsbanan i sig själv (även Mora-Filipstad) och hur det ska gå till med en upprustning och i vilken takt är långt ifrån klart. Vi håller tummarna för att Bollnäs-Furudal får vara kvar som järnväg men i annan regi än Trafikverkets. Närmast kommer IBAB:s banchef att besöka Bollnäs-Furudal för att titta närmare på spåranläggningen.

 

 

5. Reparation av Åssjöbo hållplatsstuga

 

Under 2009 flyttades den gamla hållplatskuren i Åssjöbo till Göringens stationsområde för reparation och återställande i ursprungligt skick. Den lilla byggnaden har stått i Hansjö utanför Orsa i många år och används som lekstuga. Nu är den åter vid DHdJ och är i föreningens ägo. Kuren är fint rustad utvändigt. Interiört saknas fortfarande vissa detaljer.

 

Förhoppningsvis kan vi flytta tillbaka hållplatsstugan till sin ursprungliga plats. Spårets framtid måste dock vara helt klar före flytt. Tillsvidare får huset stå kvar i Görningen.