Hem

Välkommen till DHdJ:s hemsida!

 

Ideell förening bildad 1988.

 

Medlemmarna i föreningen Dala-Hälsinglands Järnväg (DHdJ) är intresserade av järnvägar i allmänhet och järnvägen mellan Bollnäs och Orsa i synnerhet.

 

Det innebär att vi arbetar för att:

 

* Hela järnvägen mellan Bollnäs och Orsa bevaras och utvecklas

 

* Kvarvarande järnvägsmiljöer längs banan bevaras och rustas

 

* Ordna utflykter på banan (just nu inte möjligt mellan Bollnäs och Kallholsfors)

 

* Återupprätta den reguljära godstrafiken och utveckla den

 

* Främja kultur- och järnvägshistorisk forskning om Dala-Hälsinglands Järnväg

 

Välkommen i gänget! Medlem blir du för 150 kr per år (familjemedlem 20 kr/person). Betala till plusgiro 25 69 46-5. Glöm inte att ange namn och adress och gärna också e-postadress.

 

DHdJ äger fyra järnvägshistoriska fastigheter: Alfta järnvägsstation, Voxna lokstall, Tungsens banvaktsstuga och Göringens järnvägsstation - se särskilda rubriker på hemsidan!

 

 

Texter och bilder på DHdJ hemsida är skyddade av copyright och får inte användas i något annat sammanhang utan tillstånd.