Aktuellt

2021 ÄR HÄR!

 

Dags att sammanfatta alla aktiviteter kring Bollnäs-Orsabanan under 2020. Vårt största enskilda projekt - upprustningen av stationsmiljön i

Göringen - är avslutat och redovisas nu för Riksantikvarieämbetet som stöttat oss med pengar.


Det har blivit väldigt mycket gjort i Göringen och här ska bara nämnas några exempel: Byte av växelsliprar, makadamisering och ny plank i

övergången mot gamla banmästarbostaden (det största enskilda delprojektet), byte av ytterligare fyra växelsliprar, röjning och återställande av

spåret närmast banmästarbostaden, bortgrävning av vegetation och återgrusning av samtliga plattformar, restaurering av stationsträdgården, nybyggnation och återställande av äldre utseende på trapp och trappräcke på stationshusets expeditionssida, byte av plankövergång mot mellanplattformen, målning av växelklot och skyltar på hela Göringens bangård och mycket annat. 


Vi har sponsrats förutom av Riksanitikvarieämbetet också av lokala entreprenörer med traktortjänster, grus och med makadamtransport. Sist men inte minst finns en mycket stor ideell insats av föreningsmedlemmar med Christer Hammare som huvudansvarig och också sakkunnig både på rent banarbete och på det kulturhistoriska. Så har det blivit otroligt fint! När pandemien lugnat ner sig hoppas vi kunna visa upp 

Göringens stationsområde i sin nya prakt - förhoppningsvis till sommaren 2021.


Röjningsarbetet har fortsatt dels med kompletterande röjning Furudal-Voxna, i kurvan vid Prästtjärn, på Voxna bangård som nu ser ut som en bangård igen och efter linjen från Lillbo väster om Edsbyn och en bit förbi vägen mellan Ovanåker och Viksjöfors. En bangårdsskylt på 

Ovanåkers station har också restaurerats. I röjningen ligger många timmars idogt arbete inte minst på sträckor som inte röjts sedan

trafiken upphörde. Dessutom har vi tagit bort ett antal vindfällen efter linjen och ytterligare korta sträckor är röjda. Trafikverket har röjt bangårdarna i Alfta och Edsbyn.


I en förening med fyra större fastigheter (och ett par mindre) finns alltid mycket vardagsarbete. Tack vare stora ideella insatser ser allt mycket snyggt och prydligt ut. Utedasset i Tungsen har 2020 bland annat fått taket renoverat, liksom en av trapporna på uthusgaveln.


Så tittar vi framåt mot vad som väntar 2021. Den stora utmaningen kvarstår - att Bollnäs-Furudal ska undgå formell nedläggning och återta sin plats på den svenska järnvägskartan som trafikerad bana för i första hand godstrafik och avlastning av Dalabanan. I slutet av 2019 bestämde sig Inlandsbanan AB för att inte direkt återöppna Kallholsfors-Furudal efter rivningen av gamla kalkfabriken i Kallholn. Stoppet beskrivs som tillfälligt och av ekonomiska skäl eftersom det finns så mycket eftersatt underhåll på själva Inlandsbanan.


Du som vill veta mer om alla aktiviteter 2021 följ oss här på hemsidan och på Facebook. Eller varför inte gå med som medlem? Då får du våra utskick och ytterligare information om aktiviteter som du kan vara intresserad av!

 


 


FILMINSPELNING MED JÄRNVÄGSMUSEET PÅ DHdJ

 

Torsdagen den 5 oktober 2017 gästades DHdJ av två celebriteter från Järnvägsmuseet - inspektionsdressinen "Svarta Maja" och en motortralla med beteckningen MTR 033 nr 3091.

 

"Svarta Maja" fick prova på spåret Orsa-Furudal och åter. Motortrallan fick äran att bli först ut som riktigt fordon på många år Göringen-Tungsen-länsgränsen och tillbaka.

 

Spåret mellan Göringen och länsgränsen var besiktigat och godkänt för motortrallan. En del kompletterande röjning var gjord för att klara fordonets bredd och tre övergrusade vägkorsningar hade tillfälligt skottats ur.

 

Allt fungerande som planerat och det var mycket stort att se de två fordonen efter "våra" spår.

Ett filmteam hängde med hela vägen och just filmningen var huvudanledningen till resan. Den 4 oktober kördes också  Orsa-Vassjön och åter efter Inlandsbanan.

 

Vi ser fram emot de redigerade filmerna! Stort tack till Järnvägsmuseet för ett mycket professionellt genomfört arrangemang. Och tack till de DHdJ-medlemmar som med röjning och skottning gjort resan möjlig. Det kommer säkert att bli fler samarbeten mellan Järnvägsmuseet och de två ideella föreningarna efter DHdJ.

Y1-RESAN ORSA-FURUDAL

 

Lördagen den 10 juni 2017 rullade Y1 1356 två dubbelturer Orsa-Furudal med Torbjörn Bälter vid spakarna genom ett försommarfagert Dalarna. Någon sol syntes inte till och bitvis regnade det men fotoljuset var oftast perfekt. Såvitt vi vet är det första gången en Y1-

motorvagn gästar denna del av DHdJ. Det var med andra ord en historisk dag!

 

Vid den andra turen från Orsa hade vi gemensam avgång med Y1 1348 på väg norrut mot Östersund. Klockan var 13.56 när de två motorvagnarna lämnade Orsa och i sakta mak rullade sida vid sida för intresserade fotografer vid övergången i närheten av fd realskolan i Orsa. Jodå, vi hade en övergångsresenär också som bytte över till Furudalståget i Orsa.

 

Fler bilder kommer att finnas på "Bildsidan".

 

 

 

 

 

KALKTÅG FRÅN KALLHOLSFORS RULLAR IGEN!

 

Äntligen är det dags igen för godstrafik på DHdJ. Onsdag 28 november var Tmz 1421 i Kallholsfors med 13 vagnar för kalktransport. Efter lastning åter till Orsa och torsdag 29 november rullade tåget upp till Östersund. Så vagnutbildning på verkstaden och helgvila och sedan vidarefärd upp till Gällivare troligtvis måndag 3 oktober. På returen är tåget lastat med bergkross/makadam som förmodligen ska till Enafors efter Storlienbanan (för vidaretransport till Stora Helvetet?). Otroligt roligt att gods rullar efter nästan hela den trafikerade delen av Inlandsbanan och att DHdJ får del av kakan. Foto: Christer Hammare. Fler bilder finns på bildsidan.

 

 

 

NU ÄR MOTORDRESSINEN PÅ PLATS

 

Genom vänligt tillmötesgående från en åkerifirma i Orsa är vår motordressin nu flyttad från Sveg till DHdJ. Transporten gick helt enligt planerna och fordonet har nu fått en provisorisk inkvartering under vintern.

 

Den gamla typbeteckningen är KVAB 131 och tidigare individnummer MD 13107. Aktuellt nummer är 99 74 9480 107 6. Motordressinen som är byggd 1960 i Kalmar kommer nu att inregistreras hos Transportstyrelsen under DHdJ-flagg.

 

Några tekniska data: Egenvikt 1,8 ton, längd över buffertarna 3310 mm, max axellast 1,5 ton per axel. Fordonet är tvåaxligt och har en högsta tillåtna hastighet på 70 km/h.

 

Motordressinen är en gåva från Inlandsbanan AB till föreningen Dala-Hälsinglands Järnväg. Stort tack!

 

RUNE GUDMUNDHS HAR LÄMNAT OSS

 

Vår vän, styrelsemedlem och hedersledamot i DHdJ Rune

Gudmundhs har avlidit efter en tids sjukdom. Det var inte

oväntat men är ändå svårt att riktigt fatta. Rune har varit 

en i gänget ända sedan föreningen bildades 1988 - en själv-

klar del i vårt arbete kring Orsabanan.

 

Rune var en riktig järnvägare och han var dessutom SJ:s

siste anställde i Edsbyn, som för inte så länge sedan var en

stor järnvägsstation. Dessutom blev han faktiskt den siste

SJ-tjänstemannen över huvud taget efter DHdJ. Rune hade

konstitutorial, något som han själv gärna framhöll med

glimten i ögat. Det betydde att han kunde inte bli avskedad

från sin tjänst på SJ så länge han inte misskötte sig.

 

Ingen uppgift i DHdJ:s verksamhet var Rune främmande. Han

deltog med samma energi i vår trafik med ångtåg och rälsbussar

som i snickeri- och allehanda reparationsarbeten på våra

fastigheter. Inte ens tungt buskröjningsarbete efter banan

var något otänkbart - tvärtom han eldade på oss andra.

 

Geniun järnvägserfarenhet och kunskap och många roliga

historier från hans långa tid vid SJ - det var Rune i ett nötskal.

Allvar och skämt samt en och annan bäcköring. Vi är många

som saknar denna profil på spåret!

 

BOKEN OM INLANDSBANAN

 

Många har köpt den första någorlunda heltäckande boken om Inlandsbanan - järnvägen som var dödsdömd men som mot alla odds överlevde till största delen. Järnvägshistoria blandas här med kulturhistoria kring denna unika bana genom hela Sveriges inland. Nedläggningsbeslut, folkstorm och återuppståndelse genom Inlandsbanan AB - en politisk thriller med lyckligt slut. Boken är inbunden, 288 sidor och med många till största delen inte tidigare publicerade fotografier huvudsakligen från senare år. Författare: Bengt Sandhammar. Om du köper boken via DHdJ får du den för 250 kr plus eventuell frakt. Passa på och skaffa dig ditt exemplar - du blir knappast besviken.

Av den ursprungliga upplagan på 3000 exemplar återstår i februari 2016 endast drygt 700.

 

Boken om Inlandsbanan beställs via DHdJ försäljning - se denna hemsida. Det går också bra att vända sig direkt till författaren via mail bengt.sandhammar@telia.com.  Boken säljs också av Inlandsbanan AB, hos många bokhandlare och också lokalt här och var efter Inlandsbanan.

 

 

 

NYUTGIVEN BOK MED ROLIGA DALAHISTORIER

 

- SE FÖRSÄLJNINGSSIDAN!

 

MED Y7+Y8 FURUDAL-SVEG TUR OCH RETUR

LÖRDAGEN DEN 1 OKTOBER 2016

 

I strålande höstsol rullade två rälsbussar från Orsa Jernvägsförening med ett 80-tal resenärer på västligaste delen av DHdJ från Furudal och ner till Orsa och sedan Inlandsbanan upp till Sveg. Tåget gjorde uppehåll på ett stort antal platser efter Inlandsbanan med tyngdpunkt på stationer och hållplatser som är mer svårtillgängliga om man åker bil.

 

Fotokörningar gjordes i Kropptjärn och Tandsjöborg där det på båda platserna finns vattentorn av typisk Orsa-Härjedalen modell. I Tandsjöborg är tornet rödmålat och välhållet. Tyvärr kan man inte säga detsamma om tornet i Kropptjärn där det skulle behövas mycket omvårdnad. Uppehåll gjordes också på Knoppens vattentag där omfattande renovering gjorts i sommar.

 

Det tekniska fungerade utomordentligt bra hela vägen och alla inklusive två fyrbenta resenärer verkade mycket nöjda. Spåret mellan Furudal och Orsa är i fint skick överlag och dessutom buskröjt nu i höst. Nu väntar vi bara på att få åka österut från Furudal...

 

Bilder från Svegsresan kommer på Bildsidan!

 

 

 

TRAFIKVERKETS BESLUT OM UPPHÖRANDE AV UNDERHÅLL BOLLNÄS-FURUDAL

 

Trafikverkets styrelse beslutade i juni 2015 om upphörande av underhållet mellan Bollnäs och Furudal. Detta beslut öppnar för en nedläggning av banan från och med 2018 om ingen annan aktör tar över. Beslutet har lett till en stor aktivitet för att få till en intressent som tar över banan och rustar upp den för trafik igen.

 

Inlandsbanan AB har gjort utredningar om upprustningskostnader och trafikunderlag.

Infrastrukturminister Åsa Johansson har uppvaktats och banans framtid har också diskuterats med Trafikverket vid ett flertal tillfällen. En grupp med representanter för kommunerna efter Bollnäs-Orsa är också aktiv med frågan. Sist men inte minst arbetar OJF och DHdJ oförtrutet vidare för att få till en lösning.

 

 

 

 

DEN FINA BANVAKTSSTUGAN I TUNGSEN

 

Tungsens banvaktsstuga står öppen att hyra för medlemmar i DHdJ. Stugan ligger vid gränsen mellan Hälsingland och Dalarna en kilometer in på dalasidan. Från länsvägen är det lätt att ta sig in via en skogsbilväg till spåret och den fina banvaktsstugan. Ny stugvärd efter Björn Skeppstedt som flyttat från Edsbyn är Fredrik Modin i Bollnäs. Du kan nå honom på telefon 073-800 56 00 eller via e-post fredrikmodin76@gmail.com. Stughyra endast 500 kr/vecka, 300 kr för en helg eller 125 kr för ett dygn.

 

 

 

HEDERSLEDAMÖTER I FÖRENINGEN DHdJ

 

Under DHdJ:s jubileumsår 2013 utsågs fyra hedersledamöter i föreningen Dala-Hälsinglands Järnväg. Två av dessa Stig Olsson och Rune Gudmundhs fick sina diplom på årsmötet 2013. De övriga två är Göte Ahlin och Gunnar Nordfeldt. Alla fyra är mycket välförtjänta mottagare av denna fina utmärkelse och motiveringarna finns nedan:

 

 

 

 

 

 

Stig Olsson: Du har varit vår trampdressin-entreprenör och tack vare allt ditt slit på tre

hjul blev banan över skogen kvar och kunde återfå riktig trafik. Du har varit med i DHdJ:s

styrelse under alla år med många spännande årsmöten när du var kassör.

Vi beundrar din sisu - att du aldrig ger upp. Du är en mycket värdig hedersmedlem i DHdJ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Gudmundhs: Du har avancerat från godsbiträde efter ånglok

 till SJ:s siste man efter Bollnäs-Orsa. Alltid har du ställt upp i vått och

 torrt; på resor som tågmästare med tordönstämma och auktoritet samt

 särskilt ansvar för damers av- och påstigande, som buskröjare,

spårbyggare, huslagare och mycket annat. Du har varit en självklar

del av DHdJ:s styrelse i 25 år med all din självupplevda kunskap om

banan och ditt sätt att förmedla den med glimten i ögat. Du är en

mycket värdig hedersmedlem i DHdJ!

 

Foton ovan: Hans Tänndal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Ahlin: Du var inspiratören till den

arbetsgrupp som sedan blev den förening som nu firar sitt 25-årsjubileum

Du var SJ:s sista anställde i Göringen - denna pärla på skogen som var din åren 1957-1969.

Från din tid i Göringen har du generöst skänkt fotografier och föremål, historia och historier.

Du är ett levande facit till hur det en gång var. Du är en mycket värdig hedersmedlem i DHdJ!

 

Foto: Christer Hammare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Nordfeldt: Du är oförglömmelig som "diskjockey" på ångtågen och ingen glömmer heller Margits alla kakor, kärleksfullt levererade. Du har varit en ansvarstagande hustomte i både Tungsen och Alfta. Alltid har du ställt upp på alla tunga och oglamorösa arbeten efter spåret trots kroppens skröpligheter. Du är en mycket värdig hedersmedlem i DHdJ!